Звіт за результатами експертного обговорення на тему: «Стратегічні напрямки реформування системи охорони здоров’я України в 2016-2020 рр.»

30 травня 2016 року в м Дніпро відбулося експертне обговорення на тему: «Стратегічні напрями реформування системи охорони здоров’я в Україні в 2016-2020 рр.». Організаторами заходу виступили постійний комітет з питань охорони здоров’я громадської ради при Дніпропетровській ОДА та громадська організація «Дніпровський центр соціальних досліджень». Під час засідання учасники – фахівці ЛПУ області, представники громадських організацій, які об’єднують медичну спільноту, обговорили основні кроки з реформування системи охорони здоров’я України, закріплені в проекті Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, і зміст Проекту Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України в 2016-2020 рр., запропонованого до громадського обговорення Міністерством охорони здоров’я України. Незважаючи на те, що обговорення перетворилося на гарячу дискусію і часто думки учасників зустрічі не збігалися, всі зійшлися на тому, що без участі професійного співтовариства медичних працівників зміни в кращу сторону не відбудуться. Під час обговорення проекту Концепції було надано такі зауваження і пропозиції: 1. Більшість присутніх висловили думку про те, що реформування системи охорони здоров’я має бути самостійним процесом, відокремленим від реформи децентралізації, або ці дві реформи повинні бути узгоджені на рівні МОЗ та Мінрегіону з обов’язковим урахуванням думки представників професійного медичного співтовариства. У запропонованому МОЗ України на громадське обговорення Проекті Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України в 2016-2020 рр. питання децентралізації надання медичних послуг викладені поверхово на рівні загальних фраз. 2. Чи не розкрито зміст дефініції «державний гарантований пакет медичних послуг». Не зрозуміло, які послуги будуть входити, або будуть з нього виключені. Розробка державного гарантованого пакету медичних послуг повинна відбуватися на підставі стандартів надання медичної допомоги та вимагає розробки на рівні МОЗ протоколів надання медичної допомоги дорослому та дитячому населенню за всіма без винятку нозологіями. 3. У запропонованому МОЗ проект Концепції не визначені механізми контролю за розподілом і наданням безкоштовної медичної допомоги і дорогих медичних послуг. Механізм незалежного нагляду за якістю медичних послуг шляхом створення медичних наглядових рад викладено в проекті Концепції дуже нечітко і має певні суперечності. У документі зазначено, що «діяльність цих рад і їх повноваження регулюються окремим підзаконним актом». Однак уже в наступному реченні вказано певне обмеження, яке нівелює в майбутньому вплив медичних наглядових рад на процес планування закупівель, оскільки «Ці поради функціонують на громадських засадах і мають дорадчий голос». Також в проекті Концепції сказано про те, що «Мережа місцевих медичних рад координує свою роботу з загальнонаціональними органами забезпечення якості медичних послуг», проте не зрозуміло, які саме органи матимуть такі повноваження. Не зрозуміло зміст поняття «медична послуга». У проекті Концепції повинні бути визначені складові розрахунку медичних послуг і рівні їх затвердження, оскільки вартість забезпечення однакової послуги в закладах різного рівня надання медичної допомоги не може бути однаковою. У проекті Концепції не визначено, якими критеріями керуватимуться регіональні підрозділи Національного агентства з фінансування охорони здоров’я під час вибору лікувальних закладів для укладення договорів, надання медичної допомоги за відповідними профілями. Загальновідомо, що якість медичної послуги залежить від рівня акредитації лікувального закладу, який, в свою чергу, надається ЛПЗ на підставі наявного матеріально-технічного забезпечення. В даний час склалася ситуація, коли переважна більшість ЛПУ Дніпропетровської області надають медичні послуги громадянам, які мають при цьому належного матеріально-технічного забезпечення. На думку учасників обговорення, розрахунки фінансування ЛПУ з місцевих бюджетів, засновані на системі ДРГ (діагностично-споріднених груп) на початковому етапі реформування фінансування системи охорони здоров’я безумовно необхідні для розуміння розподілу коштів, але не повністю відповідають реальним витратам на лікування пацієнтів у лікарнях. З огляду на зазначене вище, є пропозиція в МОЗ України одночасно з впровадженням системи єдиного електронного документообігу здійснити в м Дніпро пілотний проект, який здатний виробляти всі розрахунки за лікування та утримання пацієнтів у режимі реального часу в кожному випадку з подальшою видачею акту виконаних робіт. Дана пропозиція може бути впроваджено на принципах співпраці державних, муніципальних установ і приватного капіталу з метою економії витрат на виконання проекту. Документ, вироблений на зустрічі, був схвалений всіма учасниками і відправлений в МОЗ України. Завантажити текст Завантажити рекомендації