Сприяння підзвітності та прозорості влади через поінформованість громадськості Дніпропетровського регіону

Термін реалізації: 1 жовтня 2014 р. – 30 червня 2015 р. Проект реалізується за сприяння Національного фонду підтримки демократії (США). Проект спрямований на підтримку та захист інформаційних прав населення Дніпропетровського регіону, забезпечення об’єктивного і постійного інформування громадськості про діяльність місцевих органів влади та інститутів громадянського суспільства шляхом підтримки Інтернет-газети «Новий формат». Реалізація проекту сприятиме підвищенню рівня відповідальності місцевих органів державної влади та їх прозорості, забезпечить консолідацію зусиль інститутів громадянського суспільства щодо вирішення соціальних проблем, інформаційну підтримку громадських ініціатив. Діяльність ДЦСД в рамках реалізації цього проекту дозволила забезпечити громадськість Дніпропетровського регіону збалансованою, об’єктивною і аналітичною інформацією про діяльність місцевих органів влади та інститутів громадянського суспільства, сприяла підвищенню інформованості членів територіальних громад, груп ініціативних громадян щодо стану вирішення актуальних проблем. ## Результати проекту ### Проведені дослідження: – Моніторинг діяльності місцевих органів влади в сфері дотримання політичних, професійних, особистих прав та свобод громадян у Дніпропетровській області (липень – грудень 2014 р.)Моніторинг діяльності місцевих органів влади в сфері дотримання політичних, професійних, особистих прав та свобод громадян у Дніпропетровській області (січень – березень 2015 р.)Моніторинг діяльності місцевих органів влади в сфері дотримання політичних, професійних, особистих прав та свобод громадян у Дніпропетровській області (квітень – червень 2015 р.)Інформаційне наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в Дніпропетровській області ### Проведені заходи – Круглий стіл «Євроінтеграційн перспективи України: можливості та виклики для регіонального розвитку» (11 червня 2015 року).Круглий стіл «Децентралізація влади: здобутки, ризики та можливості для Дніпропетровщини» (23 червня 2015 року)Круглий стіл «Громадський контроль на місцевому рівні як ключовий елемент розвитку демократії» (2 липня 2015 року)