Публічне обговорення «Обслуговування житлового фонду м. Дніпропетровськ: шляхи вирішення проблем»

30 жовтня 2007 року Дніпровський центр соціальних досліджень разом з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства Дніпропетровської міської ради провели публічне обговорення на тему «Обслуговування житлового фонду м. Дніпропетровськ: шляхи вирішення проблем». Мета обговорення – обговорення аналітичного документу «Міська політика в сфері обслуговування житлового фонду м. Дніпропетровська: ключові проблеми та варіанти вирішення», визначення позиції представників всіх зацікавлених груп щодо оптимальної моделі управління та утримання будинків на території міста. Для обговорення були сформовані дві робочі групи, які представляли наступні зацікавлені сторони: * Представники органів місцевого самоврядування * Представники органів самоорганізації населення. Учасники кожної групи повинні були визначити переваги та недоліки кожної з запропонованих моделей та утримання будинків. ## Спільні позиції учасників обговорення. Під час роботи в групах учасники дійшли спільного висновку щодо неефективності існуючої системи управління житловим фондом міста. Зокрема, серед недоліків представники зацікавлених груп вказали, що за нинішньою системою обслуговування житла житлово-експлуатаційне підприємство водночас виступає в ролі замовника та виконавця послуг обслуговування та утримання житлових будинків, оскільки кінцеві споживачі житлово-комунальних послуг – мешканці багатоквартирних будинків – виступають лише у ролі користувачів комунального нерухомого майна поза межами власних приватизованих квартир і не можуть впливати на формування попиту житлово-комунальних послуг. Не менш сумнівною виглядає і нинішня функція розпорядження коштами галузі. На практиці воно виявляється вкрай не ефективним, оскільки, з одного боку, кошти розподіляються не збалансовано – одні підприємства постійно не доотримують фінансування, а інші отримують його у надлишку, з іншого боку, кошти від сплати за спожиті житлово-комунальні послуги від населення накопичуються на власних розрахункових рахунках КЖЕПів, до розподілу яких житлове управління не має ніякого відношення. Також учасники обговорення вважають, що найбільші перспективи має система управління житловим фондом на базі ОСББ. Втім, враховуючи, що станом на сьогодні в місті створено лише 140 ОСББ і населення слабко поінформовано про переваги ОСББ, впровадження такої моделі має відбуватися в декілька етапів. Отже компромісним, а тому найбільш перспективним, є варіант №4. ## Акценти різних груп При обговоренні варіантів управління та утримання будинків на території міста. Представники органів місцевого самоврядування вважали більш оптимальною модель №3, в якій створення ОСББ розглядається в якості пілотного проекту. Представники органів самоорганізації населення робили наголос на тому, що модель №3 має бути перехідним варіантом до моделі №4. ## Запропоновані кроки: * При підготовці Концепції міської політики щодо системи управління сферою обслуговування житлового фонду м. Дніпропетровськ в 2008-2012 рр. передбачити запровадження декількох моделей управління та утримання будинків на території міста в залежності від технічного стану будинків, соціального складу та активності жителів, ефективності існуючої системи управління.