Взаємодія об’єднань громадян та міської влади в Дніпропетровську: досвід, проблеми, перспективи

23 грудня 1999 року ДЦСД провів черговий семінар на тему „Взаємодія об’єднань громадян та міської влади в Дніпропетровську: досвід, проблеми, перспективи”.

Цей семінар є складовою частиною програми направленої на розвиток громадської відповідальності громадян. Програма має на меті обговорення актуальних соціально-політичних проблем міста та регіона, налагодження співпраці між всіма учасниками політичного процесу, сприяння формуванню інститутів громадянського суспільства., демократичної політичної культури, як в сфері управління, так і в сфері масової політики.

Учасники семінару мали на меті з’ясувати, чи здатні громадські та політичні організації впливати на прийняття рішень місцевою владою.

В ході семінару були висвітлені питання гармонізації відносин об’єднань громадян та владних структур, шляхи формування їх взаємодії на міському та районних рівнях, зокрема при виробленні спільної стратегії рішення соціально-економічних проблем громадян. Учасники намагалися знайти засоби підвищення ролі політичних партій і громадських організацій в процесі формування та функціонування органів міського та районного самоврядування.

Завантажити